ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

LA TERRA NO ÉS L'HERÈNCIA DELS NOSTRES PARES, ÉS EL PRÉSTEC DELS NOSTRES FILLS. JJ. Audubon, ornitòleg, naturalista i pintor francès, 1851.

DEURE D`INFORMACIÓ

De conformitat amb el que es disposa en la “Disposició addicional tercera. Deure d`informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s`estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s`informa que el període mitjà de pagament a proveïdors és el següent:

    2021    
Període mitjà de pagament a proveïdors (dies)        59