ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

LA TERRA NO ÉS L'HERÈNCIA DELS NOSTRES PARES, ÉS EL PRÉSTEC DELS NOSTRES FILLS. JJ. Audubon, ornitòleg, naturalista i pintor francès, 1851.

DEURE D`INFORMACIÓ

Informació en compliment de la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d`empreses.

 Comptes anuals MAC Insular, S.L.         2022     
 Període mitjà de pagament a proveïdors (dies)           54     
 Volum monetari (milers d`euros)        5.885     
 Percentatge sobre el total de pagaments realitzats         35%     
 Nombre de factures        1.311     
 Percentatge sobre el total de factures         45%