ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

LA TERRA NO ÉS L'HERÈNCIA DELS NOSTRES PARES, ÉS EL PRÉSTEC DELS NOSTRES FILLS. JJ. Audubon, ornitòleg, naturalista i pintor francès, 1851.

icono obrero PRODUÏM ÀRIDS RECICLATS

MAC Insular és una empresa dedicada al reciclatge dels residus de construcció i demolició. El seu objectiu fonamental és l'abocament mínim, és a dir, el màxim aprofitament dels residus.

Para això, els residus de construcció i demolició rebuts a les plantes se sotmeten a un procés de neteja, trituració i garbellament. Les etapes de neteja per obtenir àrids reciclats consisteixen en la retirada de metalls magnètics, aspiració d'impropis, triatge manual i finalment una separació balística per acabar de netejar el material.

PROCÉS DEL TRACTAMENT

icono limpieza
NETEJA
icono trituración
TRITURACIÓ
icono cribado
GARBELLAMENT


Flecha

RESULTATS ÀRIDS RECICLATS

Arena 0/8mm
FRACCIÓ 0/8 MM
Grava 8/40mm
FRACCIÓ 8/40 MM
Arena 0/15mm
FRACCIÓ 0/15 MM
Planta
Operarios

TIPOLOGIES I CARACTERÍSTIQUES DELS ÀRIDS RECICLATS

Del procés de tractament dels residus de construcció i demolició, s'obtenen àrids reciclats de les següents fraccions:

Aquests àrids reciclats tenen el Marcatge CE segons les normes següents:

 • - EN 12620:2002+A1:2008, "Àrids per a formigó, prefabricats i altres usos".
 • - EN 13242:2002+A1:2007, "Àrids per a capes granulars i capes tractades amb conglomerats hidràulics per utilitzar en capes estructurals de ferms".

icono pdf ​Documentació marcatge CE Sorra 0/8mm – Grava 8/40mm – Sorra 0/16mm

Denominació

Z-0/8-T-R (ARMh)

Característiques de l'àrid reciclat

Tipus d'àrid: Àrid reciclat mixt de formigó (ARMh)

Granulometria: 0-8mm

Tipologia: Sorra

IMATGE SORRA 0/8MM

Arena 0-8mm

USOS SORRA 0/8MM

Esplanades, farcit de rebliment, millores de camins rurals, entre altres usos:

Granulometria típica dels àrids declarada en el marcatge CE

8 5 4 2 1 0,063
Bunyola % 100 90 80 60 45 11
Desviación +- 0,1 - 3 - 5 2
Sta.Margarita % 100 88 76 53 35 9
Desviación +- 0 - 4 - 4 1,4

Paràmetres de la declaració de prestacions del marcatge CE

Curva granulométrica 0-8mm
Resultats assajos realitzats Bunyola Sta.Margarita
Índice de lajas (EN 933-3) ≤ 15% ≤ 15%
Densidad de partículas (EN 1097-6) 2,4 - 2,8 g/cm3 2,4 - 2,8 g/cm3
Absorción / succión de agua (EN 1097-6) < 5% < 5%
Equivalente de arena (EN 933-8) > 60% > 60%
Contenido en finos (EN- 933-1) ≤ 12% ≤ 12%
Influencia en el tiempo inicial del fraguado del cemento (EN 1744-6) 120 min 120 min
Contaminantes orgánicos (Húmicos) (EN 1744-1) Ausencia Ausencia

Denominació

AG-8/40-T-R (ARMh)

Característiques de l'àrid reciclat

Tipus d'àrid: Àrid reciclat mixt de formigó (ARMh)

Granulometria: 8-40mm

Tipologia: Grava

IMATGE GRAVA 8/40MM

Grava 8-40mm

USOS GRAVA 8/40MM

Apta per a millorar cunetes de carreteres, jardineria, drenatges, emmacats de fonamentació, extradossat de murs, entre altres usos:

Granulometria típica dels àrids declarada en el marcatge CE

40 31,5 20 16 12,5 8 4
Bunyola % 100 80 24 8 3 2 1,5
Desviación +- - - 10 - - - -
Sta.Margarita % 100 90 35 17 5 2 1,5
Desviación +- - - 12 - - - -

Paràmetres de la declaració de prestacions del marcatge CE

Curva granulométrica 8-40mm
Resultats assajos realitzats Bunyola Sta. Margarita
Índice de lajas (EN 933-3) ≤ 20% ≤ 20%
Densidad de partículas (EN 1097-6) 2,4 . 2,8 g/cm3 2,4 - 2,8 g/cm3
Absorción / succión de agua (EN 1097-6) < 9% < 9%
Contenido en finos (EN 933-1) ≤ 1,5% ≤ 1,5%
Coeficiente de desgaste de Los Ángeles (EN 1097-2) ≤ 45% ≤ 45%
Clasificación componentes del árido
(EN 933-11) UNE-EN 12620:2003+A1:2009
Rc45, Rcu70, Rb30-, Ra5-, XRg2-, FL5- Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, XRg2-, FL5-
Clasificación componentes del árido
(EN 933-11) UNE-EN 13242:2003+A1:2008
Rc45, Rcu70, Rb30-, Ra5-, Rg2-, X1-, FL5- Rc50, Rcu70, Rb30-, Ra5-, Rg2-, X1-, FL5-
Cloruros solubles en ácido (EN 1744-5) < 0,1% < 0,1%
Sulfatos solubles en agua (EN 1744-1) ≤ 0,7% ≤ 0,2%
Sulfatos solubles en ácido (EN 1744-1) ≤ 0,8% ≤ 0,8%
Contenido total en azufre (EN 1744-1) ≤ 1% ≤ 1%
Caras de fractura (EN 933-5) G90/3 G90/3
Sulfato de magnesio (EN 1367-2) ≤ 25% ≤ 25%

Denominació

Z-0/16-T-R (ARMh)

Característiques de l'àrid reciclat

Tipo de árido: Árido reciclado mixto de hormigón (ARMh)

Granulometría: 0-16mm

Tipología: Arena

Es tracta d'un material terrós garbellat apte per a rebliments i per a la restauració de pedreres.

IMATGE SORRA 0/16MM

Grava 0-16mm

USOS SORRA 0/16MM

Resultats assajos realitzats Bunyola Sta.Margarita
Índice de lajas (EN 933-3) ≤ 20% ≤ 20%
Densidad de partículas (EN 1097-6) 2,4 - 2,8 g/cm3 2,4 - 2,8 g/cm3
Absorción / succión de agua (EN 1097-6) < 5% < 5%
Equivalente de arena (EN 933-8) > 25% > 25%
Contenido en finos (EN- 933-1) ≤ 25% ≤ 20%

Es pot comprar àrid reciclat a granel 0/15 mm a 0,25€/t, 0/8 mm i 8/40 mm a 0,50€/t, i àrid reciclat ensacat 0/8 mm i 8/40 mm a 8,50€/t.

FRACCIÓ 0/8 MM
0,50€/t
FRACCIÓ 8/40 MM
0,50€/t
FRACCIÓ 0/15 MM
0,25€/t
FRACCIONS 0/8 MM I 8/40 MM EN SACS 1M3 APROX.
(NOMÉS DISPONIBLE A PT1-BUNYOLA)
8,50€/t

PUNTS DE VENDA

 • BUNYOLA
 • C/ Romaní, 2 Pol. Ses Veles
 • 07193 - BUNYOLA
 • Telf: 971 12 70 00
 • SANTA MARGARITA
 • Ctra Sta. Margarita - Ca'n Picafort
 • km 0,7 (Corral Serra)
 • 07450 - Sta. Margarita
 • Telf: 971 18 16 58
 • LLUCMAJOR
 • Ctra. S'aranjassa - Llucmajor, Km. 17,6
 • 07199 - Llucmajor
 • Telf: 971 12 13 55
 • INCA
 • Ctra. Inca-Llubí km 1,5
 • 07300 - Inca
 • Telf: 971 88 37 55
 • CALVIA
 • Ctra. Palma-Andratx Km 18.
 • Pol. Son Budadelles
 • 07184 - Calvià
 • Telf: 971 69 69 32
 • ARTA
 • Ctra. Artà - C'an Picafort Km 4,3
 • 07570 - Artà
 • Telf: 971 82 95 60
 • PORRERAS
 • Ctra. Campos-Porreras Km 17,4.
 • Montisión
 • 07260 - Porreras
 • Telf: 971 16 67 56
 • MANACOR
 • Ctra. Felanitx-Manacor Km 27,7.
 • Camí des cementeri s/n
 • Telf: 971 82 31 70