ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

LA TERRA NO ÉS L'HERÈNCIA DELS NOSTRES PARES, ÉS EL PRÉSTEC DELS NOSTRES FILLS. JJ. Audubon, ornitòleg, naturalista i pintor francès, 1851.

MISSIÓ, VISIÓ i VALORS

MISSIÓ Disseny, construcció i gestió de plantes de tractament de residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d`ús, sota els més alts estàndards de qualitat i d`aprofitament dels residus com a recursos, garantint la màxima protecció mediambiental. Tot això, satisfent a tots els nostres grups d`interès: clients, treballadors, proveïdors i capital, en un marc d`eficiència econòmica, contribuint a una Mallorca més sostenible i atractiva per als seus ciutadans i visitants.

VISIÓ

Ser l`empresa de referència en el tractament dels residus de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d`ús, basant-nos en el màxim aprofitament dels residus, que transformem en recursos, i amb les màximes garanties mediambientals.
Mantenir-nos en el nivell més alt dels estàndards de gestió de residus, assegurant la viabilitat econòmica de l`empresa i la seva continuïtat.


VALORS
Protecció del medi ambient + Responsabilitat + Compromís +
Eficiència + Transparència + Capital humà + Honestedat.