INTENTEU DEIXAR AQUEST MÓN MILLOR DE COM US EL VAREU TROBAR. Baden Powell, 1857. Fundador dels Scout.

TRACTEM RESIDUS VOLUMINOSOS

TRACTEM RESIDUS VOLUMINOSOS

Recuperem una part dels residus voluminosos (RV), i amb la resta generem energia elèctrica.

La nau de tractament de residus voluminosos disposa d`una zona de recepció i classificació dels residus de gran volum per tipus: electrodomèstics de línia blanca amb i sense CFC, equips electrònics i informàtics i la resta de voluminosos. En aquesta classificació es separen els que són reparables dels que no, passant els primers als tallers i els segons a gestió final. Esquema general:

En aquesta classificació se separen els que són reparables dels quals no, passant els primers als tallers i els segons a gestió final.

La planta disposa d`un taller de reparació d`electrodomèstics de línia blanca, un d`equips electrònics i informàtics i un taller de fusteria per a la reparació de mobles. A la nau es realitza la gestió final d`electrodomèstics de línia blanca que consisteix en recuperar els materials valoritzables, principalment metalls i retirar aquells components perillosos, com són els gasos refrigerants (CFC), l`oli mineral usat i els components electrònics que puguin dur, entre altres.

Els RV d`origen domèstic inclouen mobles i estris, RAEEs (Residus d`aparells elèctrics i electrònics), electrodomèstics de línia blanca amb CFC com són frigorífics, congeladors, aires, etc.; electrodomèstics de línia blanca sense CFC com ara rentadores, forns, microones, etc.; i electrodomèstics de línia marró com ara televisors, equips informàtics, d`àudio, de vídeo, etc.

Tots els productes reparats es traslladen als punts de venda de la Fundación Deixalles per a la seva comercialització. I els ingressos que es perceben per la venda dels mobles, electrodomèstics i equipaments electrònics reparats es tradueixen en un més petit cost de la tarifa a abonar per l`usuari.

Vols saber-ne més?