ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

INTENTEU DEIXAR AQUEST MÓN MILLOR DE COM US EL VAREU TROBAR. Baden Powell, 1857. Fundador dels Scout.

TRACTEM RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

TRACTEM RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Es pretén el reciclatge del 100 % dels enderrocs d`entrada a planta, tant els enderrocs nets que únicament porten material petri (formigó, ceràmiques) com els enderrocs bruts, és a dir, enderrocs mesclats amb material no petri, com fusta, plàstics, metalls, entre d`altres.

Per això, es disposa d’un procés industrial on han prevalgut els treballs de neteja de material, es disposa de nombroses etapes de retirada de metalls magnètics (ferro, acer), aspiració de materials lleugers (plàstics i papers), separació manual de metalls, plàstics, fustes, entre d`altres i finalment una separació balística per acabar de netejar l`àrid reciclat, abans de la seva venda, de fustes i altres materials impropis.

Vols saber-ne més?