ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

LA TERRA NO ÉS L'HERÈNCIA DELS NOSTRES PARES, ÉS EL PRÉSTEC DELS NOSTRES FILLS. JJ. Audubon, ornitòleg, naturalista i pintor francès, 1851.QUI SOM

Empresa concesionària del Servei públic de gestió dels residus de construcció, demolició, de gran volum i pneumàtics fora d`ús de l`Illa de Mallorca. La feina de Mac Insular com a Servei públic neix l`any 2006

L`objetiu fonamental, d`acord amb el Plà Director, és l`abocament mínim, és a dir, el màxim aprofitament dels residus. Per això se pretén:

En el cas dels residus de construcció i demolició, RCD, l`obtenció d`árids reciclats per l`ús en la construcció, així com la utilització de la fracció estèril del mateix per a la restauració i recuperació paisatgística d`espais degradats, com són, les canteres.

En el cas dels residus voluminosos, RV, no reutilitzables, la recuperació dels components valoritzables (ferros, fustes, metalls no fèrrics, plàstics, etc.) i assegurar la correcta gestió dels components perillosos.
En el cas dels pneumàtics fora d`ús, PFU, la seva recuperació material o energètica, donat que el seu destí a un abocament està prohibit des de l`any 2006.


INFORMACIÓ SOCIETÀRIA

70% TIRME
Gestiona les instal·lacions incloses en el pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca.
www.tirme.com

30% Empreses sector construcció
Conjunt d’empreses del sector de la construcció de Balears.EL NOSTRE EQUIP

MAC Insular aposta per un equip humà qualificat i compromès. Comptem amb una plantilla de 70 professionals que aporten valor afegit a la una nostra Empresa. El major actiu de MAC Insular és l`equip de professionals que s`esforcen cada dia a oferir el millor servei als nostres clients.

Per aquesta raó, el nostre compromís és oferir una Empresa que permet el desenvolupament personal i professional, i que aposta per la igualtat d`oportunitats i la conciliació. Més del 90% del nostres empleats tenen una relació laboral indefinida i les dones tenen una àmplia representació a tots àmbits de la nostra empresa.

MAC Insular basa la seva gestió del capital humà en el talent i el compromís.