ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

CONTRACTE DE TRACTAMENT PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ-DEMOLICIÓ, VOLUMINOSOS I PNEUMÀTICS FORA D'ÚS

PASSES 1/5

1.- OPCIÓ/OPCIONS SOL·LICITADES

¹És necessari estar d'alta com a client per a sol·licitar l'alta d'una llicència d'obra. Per fer els dos tramits conjuntament (alta client i alta llicència obra), marqui les dues opcions corresponents. Si ja és client de MAC Insular, marqui únicament l'alta de llicència d'obra.