ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

USA-HO, GASTA-HO, ARREGLA-HO, O APANYA'T SENSE ELL. Premissa durant la carestia de recursos i béns en la II Guerra Mundial.

02/12/14

ÀRIDS RECICLATS: Un valor afegit per a la sostenibilitat ambiental

Mac Insular és l`empresa concessionària de l`servei públic insularitzat de tractament de residus de construcció, demolició i voluminosos a Mallorca. El seu objectiu fonamental és l`abocament mínim, observant les màximes garanties mediambientals durant tot el procés de recuperació de materials valoritzables i d`eliminació de components perillosos. Però a més, dins de la seva filosofia de convertir els residus en recursos i de maximitzar la reutilització, Mac Insular centra una part important dels seus esforços en la producció d`àrids reciclats de la màxima qualitat a partir dels residus que entren a les seves instal·lacions.

Els residus de construcció i demolició es sotmeten a diversos processos de neteja, classificació i trituració que donen lloc a àrids reciclats de diferent granulometria en funció dels diferents usos requerits pels clients. Aquests tractaments es realitzen en una nau coberta i parcialment tancada per minimitzar les emissions de pols i sorolls, dins d`un conjunt d`instal·lacions que estan a l`avantguarda de les del seu sector a tot Europa. Per comprovar la qualitat d`aquests àrids es realitzen sistemàticament assajos de caracterització, que garanteixen la seva idoneïtat per a les aplicacions autoritzades.

Això ha permès que recentment Mac Insular hagi obtingut d`AENOR el marcatge CE que permet certificar el control de producció en fàbrica dels àrids reciclats en les seves dues plantes de tractament, Bunyola i Santa Margarida.

Una part important d`aquests àrids reciclats s`han utilitzat en usos rellevants en l`àmbit de l`obra civil. Podem destacar la millora de cunetes de carreteres, els drenatges, els emmacats de fonamentació, les bases de soleres, les esplanades, el farciment de rases, l`extradossat de murs, els camins rurals, així com diverses utilitats en el sector de la jardineria. La resta dels àrids reciclats obtinguts s`han utilitzat en la restauració de pedreres i en espais degradats a Mallorca.

Des de 2006, any d`inici de les operacions de l`servei públic, Mac Insular ha gestionat el tractament de més de dos milions i mig de tones de runa. D`elles s`han obtingut i venut al voltant de 1.120.000 tones d`àrids reciclats per a un total d`uns 1500 clients diferents. Els ingressos per aquestes vendes es destinen íntegrament a sistema a l`objecte de minorar la tarifa pública de tractament d`aquests residus. Gràcies a aquesta comercialització es garanteix la reutilització d`aquests materials i el seu retorn a l`activitat de la construcció, de manera que substitueixen o redueixen l`extracció d`àrids naturals. Es contribueix així a la conservació paisatgística i a la protecció de l`entorn, aportant valor afegit a un model econòmic sostenible.

POST TAGS